w

Utrolige fugler

"Du vil ikke tro hva denne fuglen gjorde....!" Neida, vi bruker ikke nettavisenes billige triks. Men noen fugler er likefullt utrolig morsomme og fascinerende. Les, le og lær!

18.03.201616:37 Kampanje fugleliv

RØDNEBBTERNE

Rødnebbternen reiser lenger enn noen annen. Den hekker i Arktis, før den trekker til havområdene rundt Antarktis om vinteren (sommeren på den sørlige halvkule). Deretter vender den tilbake til Arktis neste vår. Dette er en rundtur på ca. 80 000 km hvert år. Den kan bli over 30 år gammel, med en trekkdistanse på ca. 2,4 millioner kilometer bak seg i løpet av levetiden. Og dette er en fugl som kan veie under 100 g! Fordi den oppsøker sommeren på begge halvkuler, ser rødnebbternen mer sollys enn noen annen fugleart i verden. Den er kanskje verdens mest bereiste fisker også, ettersom den fanger fisk i Arktis, Antarktis og nesten overalt imellom.

FJÆREPLYTT

Fjæreplytten er fugleverdenens nordlending. Denne lille, grå vadefuglen er tøff, hardfør og tilpasningsdyktig. Mens alle andre vadefugler trekker til varmere strøk for vinteren, blir fjæreplytten i Varanger og finner føde langs den snødekte kystlinjen. Den må tåle temperaturer som kan falle under 15 minusgrader, med bare et fjærlag som beskyttelse. Man kan se dem klynge seg sammen i havnene i Varanger om vinteren mens det dannes frost på ryggene deres. Om sommeren trekker de til den alpine tundraen, på samme måte som mange nordlendinger rømmer til fjellhyttene sine når det blir varmere i været.

HAVØRN

Havørn er en av de største fuglene i Norge. Den kan veie opptil 7,5 kg og ha et vingespenn på opptil 2,4 m. Den er stor og sterk nok til å nedlegge byttedyr på størrelse med en svane, selv om den hovedsakelig lever av åtsel og fisk. Tidligere ble norske havørner skutt, fanget og forgiftet av folk fordi den ble sett på som en trussel mot husdyr og fisk. Den ble nesten utryddet i Norge før den ble vernet ved lov i 1968. Nå har Norge den største og tetteste bestanden av havørn i Europa. Det er anslått at det finnes mellom 2800 og 4200 hekkende havørnpar i landet. 

SNØSPURV

Snøspurven bryter rekorder: Ingen annen spurvefugl (sangfugl) i verden er observert så langt nord. Om sommeren kan man se denne lille fuglen på Nordpolens basecamper. I Varanger er den en relativt vanlig hekkefugl som finnes på tundraen og i områder med kort vegetasjon, ofte ved ganske stor høyde. Den er lett gjenkjennelig på grunn av den svarte og hvite fjærdrakten, spesielt på vingene. Snøspurven blir spesielt merkbar i april, da bestanden vender tilbake til Varanger i samlet flokk og danner enorme flokker på sletter, strender og arktisk tundra, noen ganger i tusentall. 

JORDUGLE

Om sommeren vender jordugla tilbake til Varanger fra overvintringsområdene i det sentrale og vestlige Europa. I motsetning til de fleste andre uglearter er den aktiv i dagslys, selv i områder uten midnattssol. Den observeres ofte flaksende over tundraen og sletter på jakt etter smågnagere. Jordugla har ekstremt godt syn, som den utnytter når den jakter. Den kan se inn i det ultrafiolette spekteret (UV-spekteret). Gnagerurin absorberer UV, noe som betyr at urin på bakken er synlig for ugla. Lemen og markmus markerer stiene med urin, slik at ugla ser disse som svarte linjer. Når den flyr over områder med flere urinspor, øker sjansen for å finne lemen eller markmus. Neste gang du ser en jordugle som jakter over en slette, kan du minne deg selv på at det ugla ser på bakken, er noe helt annet enn det du ser!

Tormod Amundsen_Biotope
Fjæreplytt
Tormod Amundsen_Biotope
Havørn
Tormod Amundsen_Biotope
Snøspurv
Tormod Amundsen_Biotope
Jordugle

google map