w

Sjeldne fugler

Enekelte fugler er så sky eller sjeldne at hard core fuglekikkere er villig til å selge bestemora si for å se dem. Noen av disse er faste gjester i Varanger, mens andre dukker uventet opp en gang i blant. Det handler uansett om å ha kamera og kikkert klar (Forøvrig er vi tilhengere av å ta vare på bestemor). Her kan du lese om noen av de arktiske spesialitetene på fuglefronten:

18.03.201616:10 Kampanje fugleliv

STELLERAND

Hvis Varanger hadde hatt en maskot, hadde det vært denne fuglen. Varanger er det stedet i Europa, og kanskje i verden, der det er lettest å se stellerender på nært hold. Stellerender hekker på tundraen i Sibir, men trekker til Barentshavet om vinteren når Sibir fryser over. Rundt 5000 stellerender overvintrer i Varanger-området. Den globale bestanden av stellerender har falt kraftig siden 1800-tallet, da anslagsvis én million stellerender hekket i Sibir. Nå tror man at det finnes ca 220 000 fugler i Sibir. Årsakene til denne nedgangen antas å være jakt, tap av hekkeområder og at fugler fanges i fiskegarn både i hekke- og overvintringsområdene. Den globale bestanden er klassifisert som "sårbar".

Vadsø Fjordhotell og Vardø Hotel kan du se stellerender fra hotellrommet eller frokostbordet.


PRAKTÆRFUGL

Praktærfuglhannen er en av de vakreste fuglene i verden. Til glede for fuglekikkere og fotografer trives de i havnene i Varanger om vinteren og våren. Praktærfuglen hekker på den russiske tundraen, men trekker til Varanger om vinteren for finne mat i det næringsrike Barentshavet. Her forlenger Den nordatlantiske strømmen Golfstrømmen til sin nordligste utstrekning. Det betyr at havet her forblir isfritt, noe som gjør det perfekt for dykkender, med en endeløs buffé av muslinger, kråkeboller og sjøstjerner. De overvintrende praktærfuglene danner flokker på over tusen fugler, som sammen med de enda større flokkene med vanlige ærfugler utgjør et spektakulært syn. I Båtsfjord er det to fotoskjul som gir en enestående mulighet til å fotografere praktærfugler i det svake, arktiske lyset. Fuglene kommer nesten helt bort til skjulet og blander seg ofte med haveller og stellerender. De fargerike refleksjonene fra fiskebåtene gir fotografen mulighet til å utforske sin kreative side.

JAKTFALK

Jaktfalken er en ekte arktisk rovfugl. Den er den største falkarten i verden og kan lett nedfelle byttedyr på størrelse med måker, ender og vadefugler. Hovedbyttet er imidlertid rype. Hunnfalken er større enn hannen og veier opptil 2 kg. Den hekker på fjell og bruker gamle reir etter fjellvåker, ravner og til og med ørner. Jaktfalken er en svært tøff fugl og overvintrer i Varanger, selv på den ufruktbare, snødekte alpine tundraen. Til tross for at den er hardfør, er jaktfalken sårbar for ulovlig aktivitet. Egg og kyllinger stjeles for å selges i falkejaktbransjen, og jaktfalken skytes fordi den truer rypebestanden. Jaktfalker ved kysten kan besøke sjøfuglkolonier for et enkelt måltid i form av krykkje eller lundefugl. Hornøya er et flott sted å prøve å se jaktfalker som jakter.

Det går båtturer til øya fra Vardø havn.

HAUKUGLE

Når du kjører langs Varangerfjorden, kan du passere under en haukugles vaktsomme blikk uten å vite det. Strømledninger og tretopper ved veien er ofte utkikkspunkter for en av disse imponerende rovfuglene som speider etter lemen og markmus. I motsetning til mange andre uglearter jakter haukugla i dagslys. Den sitter på et høyt sted og speider etter byttedyr. Haukugla overvintrer i Varanger og benytter sin utmerkede hørsel til å finne lemen som beveger seg under snøen. Når den har funnet en lemenhule, slår den til og nedlegger byttet med de kraftige klørne sine. Følg med på siden av veien neste gang du kjører langs Varanger!

Øvre Pasvik camping, Ellentjern-koiene og BIRK Husky, som alle ligger i Pasvik i Sør-Varanger, er flotte overnattingssteder med gode muligheter for haukugler i nærheten.

POLARLOMVI

Polarlomvien er en ekte spesialist på nordlige breddegrader og finnes bare på høye klipper ved sjøen i Høyarktis og på Island. Denne arten, sammen med den vanlige lomvien, er den nordlige halvkules svar på pingviner. Lomvier er fantastiske svømmere som bruker vingene til å "fly" gjennom vannet på jakt etter fisk. Under vann ser en flokk med jaktende lomvier ut som kuler som skyter gjennom vannet. Fjærene ser sølvfargede ut på grunn av et vannavstøtende oljebelegg. Rundt 500 polarlomvipar hekker på Hornøya, som ligger utenfor Vardø. Det går turer til Hornøya fra Vardø havn. Wild Varanger tilbyr et vilt eventyr med svømming under fuglefjellene på Hornøya. Her får du mulighet til å snorkle med fuglene og oppleve stemningen på fuglefjellene på Hornøya.

Praktærfugl
Jaktfalk
Haukugle
Tormod Amundsen - Biotope
Polarlomvi

google map