w

KONGSFJORD - VEINES

Kongsfjord med Veines-halvøya er et typisk lite fiskevær på finnmarkskysten. Det er vokst opp på grunn av sin nærhet til de rike fiskefeltene utenfor Varangerhalvøya. I mellomkrigstiden var det et rikt fiskevær med over 20 aktive fiskemottak og opp til hundrevis av fiskebåter som drev fiske herifra.

31.05.201614:48 Nina Smedseng

Kongsfjord er et av de få fiskevær i Finnmark som ikke ble brent ned under siste verdenskrig. Derfor er det ennå i dag rikt på kulturminner og førkrigs bebyggelse.

I siste halvdel av 1900 tallet opplevde Kongsfjord fraflytting og sentralisering. De unge dro sørover eller inn til de større sentra i Finnmark, i 2003 ble skolen lagt ned, og det var kun et fiskebruk som ennå hadde drift. De siste årene har Kongsfjord klart å snu den negative trenden. Fiskebruket er fremdeles i drift, mange har forelsket seg i stedets skjønnhet og fantastiske natur og flere tilflyttere har valgt å bosette seg her og å etablere ny næringsvirksomhet innen kulturnæring og reiseliv.

I gangavstand fra Veines ligger ett av Biotope-fugleskjulene med utsikt over Barentshavet. Selv i de sterkeste polarvindene er dette et trygt tilholdssted for å observere jaktfalkene.

Veien til Kongsfjord går over vidda, som er et utmerket sted for fuglekikking. Om sommeren hekker mange vadefugler her, blant annet lappspove, boltit og heilo. Lappspurv, fjelljo og kongeørn hekker også her.

Om vinteren er vidda dekket av et tykt lag med snø. Likevel klarer fjellrypa å overleve her. Den graver i snøen etter røtter og skudd, samtidig som den prøver å unngå å bli spist av jaktfalk.

Nina Smedseng
Nina Smedseng
Kongsfjord Gjestehus
Ørjan Bertelsen

google map