w

PASVIK

Pasvikelva strekker seg langs Sør-Varanger og skiller Russland fra Norge. Pasvikdalen har den nordligste urskogen i Norge. Denne skogen finner vi også i det nordvestligste hjørnet av den sibirske taigaen.

31.05.201614:39 Nina Smedseng

De eldste sporene etter mennesker i dette området er omtrent 10 000 år gamle. Folk i den eldre steinalderen (Komsakulturen) var jegere, sankere og fiskere med sesongavhengige bosetninger.

Fuglekikking i Pasvik er fantastisk. Konglebit, lappmeis og lavskrike er ofte å se ved de rette fuglebrettene. Ettertraktede arter som tretåspett, sidensvans, lappsanger og dvergspurv kan hekke her. Myrene og sumpene er fulle av hekkende vadefugler om sommeren, blant annet kvartbekkasin, sotsnipe og skogsnipe.

I elvene finner vi lappfiskand, dvergmåke og fiskeørn. Haukugle er ofte å se. Det er alltid mulighet for å støte på en sjeldnere ugle, for eksempel perleugle, slagugle eller lappugle. 

Trym Ivar Begsmo
Fra Høyde 96
Tormod Amundsen_Biotope

google map