w

EKKERØY

Ekkerøy vil sette sine spor, ja Ekkerøy er ren idyll med sine strender og utsikt over hav og horisont.

31.05.201613:50 Nina Smedseng

Ekkerøy er et av de eldste fiskeværene ved Varangerfjorden. I dets storhetstid bodde det 270 mennesker her. De drev en blomstrende fiskeindustri, blant annet en rekefabrikk.

Historisk var befolkningen norsk eller kvensk snarere enn samisk, og økonomien var basert på fiske og landbruk.

Ekkerøy er mest kjent for sin krykkjekoloni, en av de største i Varanger. Tusenvis av par hekker her på klippene og de bygger reir av leire og gress. Havørn og jaktfalk trekkes til klippen på grunn av de fantastiske jaktmulighetene som tusenvis av fugler gir.

Buktene på begge sider av veien som forbinder fastlandet og Ekkerøy, er utmerkede tilholdssteder for fugler. Vadefugler samler seg i store flokker her for å finne mat. I trekksesongene kan flokkene av polarsnipe komme opp i imponerende antall. Til havs samler havendene seg, blant annet praktærfugl, svartand og havelle. Dette er også et godt sted å se etter gulnebblom. Et skjul som er bygget rett ved veien, gir utmerket utsikt over den østre bukten og ly dersom det skulle bli dårlig vær.

Les mer om artene på Ekkerøy her.

Ekkerøy Feriehus
Ekkerøy feriehus
Jarle Wæhler
Ekkerøy
Ekkerøy feriehus

google map