w

KIRKENES

Kirkenes er kongekrabbebyen lengst øst i Norge, klemt sammen mellom Russland og Finland, med åpen sikt mot det store havet. Kirkenes er et godt utgangspunkt for å utforske taigaen og det spesielle fuglelivet her.

31.05.201613:38 Nina Smedseng

Kirkenes ligger ved Bøkfjorden, en gren av Varangerfjorden, i den nordøstligste delen av Norge. Byen befinner seg ca. 400 km nord for Polarsirkelen og ligger lenger øst enn Istanbul og St. Petersburg.

Selv om det ikke er så god anledning til fuglekikking i byen, er fjordene på veien til Neiden utmerkede for fuglekikking. Både ved Neidenfjord og Munkefjord kan det være store flokker med smålom og storlom om våren før de forflytter seg til hekkeplassene. Havelle, svartand og ærfugl er vanlige her. Om vinteren og tidlig på våren kan praktærfugl blande seg med ærfuglflokkene. Teist, havørn og fjellvåk er også et vanlig syn langs fjordene.   

Trym Ivar Bergsmo
Kongekrabben
Trym Ivar Bergsmo
Barents Safari

google map