w

VADSØ

Velkommen til Vadsø – med høy himmel og vid horisont – ved det mektige ishavet. Her lever den eksotiske kongekrabben sammen med nesten 100 fuglearter i den vakre, fargerike og levende naturen. Bruk Vadsø som utgangspunkt for dine opplevelser, og kom nært innpå det rike fuglelivet.

31.05.201613:23 Nina Smedseng

Den største byen i Varanger og et godt sted for fuglekikking!

På 1500-tallet var Vadsø bare et lite fiskevær på Vadsøya. Bosettingen flyttet seg senere til fastlandet, og på 1800-tallet kom det nybyggere fra Finland og det sultrammede Nord-Sverige. Byen har siden vokst til de ca. 5000 innbyggerne den har i dag.

Om vinteren og tidlig på våren er Vadsø havn et av de beste stedene å se stellerand og praktærfugl på nært hold. Disse polarendene kommer hit for å søke ly og spise fiskeavfall på sjøbunnen. Fjæreplytt er også et vanlig syn her. De kommer for å finne mat på svabergene.

Om sommeren tiltrekker det lille ferskvannsbassenget på Vardøya seg vadefugler som myrsnipe, svømmesnipe, rødstilk og temmincksnipe. Krattskogen på øya er hjem for polarsisik, gråsisik, lappiplerke og blåstrupe om sommeren. På fastlandet huser rognetrærne i byen gråtrost, rødvingetrost og sidensvans, som kommer for å spise bær.

Trym Ivar Bergsmo
Jarkko Autero
Trym Ivar Bergsmo
Trym Ivar Bergsmo

google map